Kancelář jsem založila v roce 1991.

Zabýváme se projekty nosných konstrukcí, expertními statickými posudky a konzultacemi.
Zhotovujeme kompletní projektové dokumentace pozemních staveb, dlouhodobě spolupracuji jako hlavní inženýr s odborníky všech profesí.
Zajišťujeme související inženýrskou činnost ke všem stupňům projektové dokumentace,
tj. projednávání a získávání dokladů k návrhům na územní rozhodnutí, k žádostem na ohlášení a povolení staveb.

Kredo: Inženýrský přístup ke každé stavbě, tj.


ing.Jana Bažantová
autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku a pro pozemní stavby
Benedettiho 551, 530 03 Pardubice
tel.: +420 790 324 428
e-mail: statikvolny.cz
skype: statikjb

© 2013 Rolda & Jaba