Reference

Ukázky z realizovaných zakázek

Číslo akce: 85
Rok: 2012

Statická část jednostupňového projektu revitalizace podkroví RD Polní 120, Nemošice

Objednatel a stavebník: p. Boho, Nemošice
Realizace: 2012
 

Číslo akce: 77
Rok: 2012

Statický posudek a návrh řešení na akci: oprava štítu Havlíčkova ul. 190, Dašice

Stavebník: manželé Kuchařovi
Realizace: 2012
 

Číslo akce: 64
Rok: 2009

Statická část jednostupňového projektu Mandragora-Smilova 319 , Pardubice

Stavebník: Marcela Tichá
Realizace: 2009
 

Číslo akce: 40
Rok: 2004

Statika pro projekt stavby a realizační projekt stavebních úprav RD Pardubická 350, Sezemice.

Hlavní projektant: Šuda-Horský Hradec Králové.
Objednatel a stavebník: manželé Pavelkovi.
Realizace: 2004
 

Číslo akce: 39
Rok: 2003

Statika prováděcího projektu rekonstrukce obytného cihlového domu Gočárova Hradec Králové.

Objednatel a stavebník: ing. Engelmajer Pardubice
Realizace: 2003
 

Číslo akce: 30
Rok: 2000

Realizační projekty stavby rekonstrukce domu Bělobranské nám.140, Pardubice.

Objednatel a stavebník pí. Pokorná
Realizace: 2000-2005
 

Číslo akce: 18
Rok: 1996

Kompletní projekt rekonstrukce Husova čp. 775, včetně inženýrské činnosti

Stavebník: MUDr Rozinková
Realizace: 1996-7
 

Číslo akce: 16
Rok: 1995

Rekonstrukce Muzea Chrudim . Projektová dokumentace všech stupňů statické části a činnost hlavního inženýra, inženýrská činnost pro stavební povolení.

Objednatel: ing. Bakeš, BW stavitelství
Stavebník: Město Chrudim
Generální projektant a realizační firma: BW stavitelství

Rekonstrukce zděného, čtyřpodlažního, podsklepeného, památkově chráněného objektu muzea.
Byly posilovány stávající ocelové válcované stropní nosníky, přestavována sociální zařízení ve všech podlažích a přestavován sklep pro nové využití . Byla provedena nová fasáda objektu.
Řešili jsme i dodavatelskou dokumentaci klasického trubkového lešení v nestandartních podmínkách, tj. statický výpočet lešení a návrh uložení lešení do bahnitého dna náhonu.

Realizace: 1995
 

Číslo akce: 13
Rok: 1995

Studie zvedání zvonů Bartolomeum do původně projektované polohy v r. 1933 a využití 2. np pro zázemí prodejny, včetně inženýrské činnosti a stavebně statického průzkumu

Objednatel: ing. Hofericová Pardubice
Studie 1995- !!! bohužel nerealizováno !!!
 

Číslo akce: 9
Rok: 1993

Statická část - sanace kleneb v realizačním projektu a dokumentaci změny stavby před dokončením rekonstrukce Kláštera Hejnice.

Objednatel a generální projektant: ing. Žižka, Agralplast Liberec

Bylo navržena sanace stavajících cihelných prasklých kleneb nad schodišti a prasklá klenba nad refektářem. Klenba nad refektářem s průběžnou trhlinou ve vrcholu, u spodního líce 40mm a u horního líce rozevřena na 300mm, byla dozděna s doklínováním. Byla opatřena zárubní skořepinou s obrubními monolitickými žebry a monolitickými táhly.

Realizace: 1993
 

Číslo akce: 8
Rok: 1993

Rekonstrukce domu Pernštýnské nám. 70 Pardubice. Projektová dokumentace všech stupňů a inženýrská činnost až po stavební povolení. Objednatel a stavebník p.Hofferica.

Realizace: 1994
 

Číslo akce: 5
Rok: 1993

Statický posudek přestavby podkroví Tyršovo Nábřeží

Stavebník: M.Josíf
Realizace: 1994
 

Číslo akce: 0
Rok: 1992

Kompletní jednostupňový projekt rekonstrukce zbytku parkánu – Zvonice na prodejnu Bartolomeum. Včetně inženýrské činnosti.

Architektonický návrh výkladce ing. arch. Medová
Objednatel: ing. Hofericová Pardubice
Realizace: 1992
 

© 2013 Rolda & Jaba