Reference

Ukázky z realizovaných zakázek

Číslo akce: 62
Rok: 2008

Realizační projekt pilotových základů pro přístřešek expedice v Impress a.s. Skřivany.

Objednatel a GP: Meridin s.r.o., Hradec Králové
Realizace: 2008
 

Číslo akce: 61
Rok: 2008

Statická část projektové dokumentace od studie po dodavatelskou dokumentaci dřevěné konstrukce a založení pro Rozhlednu Obora v ZOO Praha.
Jde o dřevěný prostorový 18m vysoký příhradový sloup s osmi opěrami.
Založen ve svahu na základových trámech přes čtyři širokoprůměrové piloty- z důvodu nepřístupnosti terénu pro strojní techniku byly kopány ručně se ztraceným bedněním z prefaskruží.
Architektonický návrh a hlavní projektant ing.arch. Chrzová Odolená Voda.

Objednatel a stavebník: ZOO hl.m. Prahy
Dodavatel dřevěné konstrukce Arrbo sro. Praha
Realizace: 2008
 

Číslo akce: 49
Rok: 2006

Statická část realizačního projektu základová deska zakládacího stroje skladu plechů Letovické strojírny, Letovice

Objednatel: Slavata Trade sro. Praha
Realizace: 2006,2012
 

Číslo akce: 42
Rok: 2004

Kompletní dokumentace stavebních objektů pro stavební povolení na akci:
Rekonstrukce ČOV Asanace Žichlínek. Dokumentace provozních souborů EVH Brno

Stavebník Asanace Medlov
Realizace: 2004
 

Číslo akce: 35
Rok: 2002

Kompletní projekt stavebního objektu všech stupňů přístavby montárny SOK Třebestovice.
Včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení.
Jedná se o založení tryskacího stroje na monolitickou železobetonovou jímku a akusticky zatíženou ocelovou halu s jeřábem.
Projekt Provozního souboru strojního zařízení nebyl předmětem díla, dodal dodavatel technologie SLAVATA s.r.o., Praha

Objednatel a stavebník: SOK s.r.o., Sadská - Třebestovice
Realizace: 2002
 

Číslo akce: 27
Rok: 1999

Realizační projekt statiky založení strojů v hale H1,H2 BSH Holice.

Objednatel a stavebník BSH Holice.
Realizace: 1999
 

Číslo akce: 16
Rok: 1995

Rekonstrukce Muzea Chrudim . Projektová dokumentace všech stupňů statické části a činnost hlavního inženýra, inženýrská činnost pro stavební povolení.

Objednatel: ing. Bakeš, BW stavitelství
Stavebník: Město Chrudim
Generální projektant a realizační firma: BW stavitelství

Rekonstrukce zděného, čtyřpodlažního, podsklepeného, památkově chráněného objektu muzea.
Byly posilovány stávající ocelové válcované stropní nosníky, přestavována sociální zařízení ve všech podlažích a přestavován sklep pro nové využití . Byla provedena nová fasáda objektu.
Řešili jsme i dodavatelskou dokumentaci klasického trubkového lešení v nestandartních podmínkách, tj. statický výpočet lešení a návrh uložení lešení do bahnitého dna náhonu.

Realizace: 1995
 

© 2013 Rolda & Jaba